Sentry Page Protection
 

Kartläsning

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom vad du behöver kunna inför kartläsning. Karläsningen består i stora dra utav enkel matematik och förståelse hur du använder informationen som finns i atlasen. Som taxiförare måste du alltid kunna hitta till olika adresser du ofta inte känner till och därför är det bra att kunna använda dig utav en kartbok eller en kartfunktion för att nå till adressen det kan exempelvis kunna behövas om din navigator skulle gå sönder under en körning.

Om du vill plugga till detta prov själv finns en presentation, video och flera övningstest på denna sida. Om du däremot vill ha hjälp att studera kan du boka en lektion genom att klicka på knappen nedan: